A A A

Modernizacje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo użytkowników oraz bezawaryjna praca w dużej mierze zależy od stanu technicznego urządzenia. Wiek, stopień eksploatacji oraz zmiana przeznaczenia urządzenia mogą sprawić iż pewne podzespoły będą się kwalifikowały do modernizacji.


 

 

Firma ELEVATOR SERVICE wykonuje modernizacje takich elementów jak :

- Aparatura Sterowa

- Zespół napędowy

- Zespół chwytaczy

- Kabina

(w ofercie znajduje się również odnawianie kabin pod względem estetycznym)

- Drzwi szybowe


Wykonujemy także prace związane z doprowadzeniem urządzenia do wymagań pod względem bezpieczeństwa przez Urząd Dozoru Technicznego poprzez zamontowanie dodatkowych kontaktów bezpieczeństwa, kurtyn świetlnych, oświetlenie maszynowni i szybu, różnego rodzaju osłon elementów ruchomych itp.

 

Każdemu klientowi oferujemy doradztwo w zakresie oceny stanu technicznego urządzenia oraz dobranie jak najoptymalniejszych podzespołów.

 

Elevator Service Artur Czechowicz
e-mail: biuro@elevator-service.pl
tel.: 504 198 234


Elevator Service 2012. Profesjonalna obsługa urządzeń dźwigowych
powered by Quick.Cart