31 stycznia 2019

Modernizacje

Bezpieczeństwo użytkowników oraz bezawaryjna praca w dużej mierze zależy od stanu technicznego urządzenia. Wiek, stopień eksploatacji oraz zmiana przeznaczenia urządzenia mogą sprawić iż pewne podzespoły będą się kwalifikowały do modernizacji.

Firma wykonuje modernizacje takich elementów jak:

  • aparatura Sterowa
  • zespół napędowy
  • zespół chwytaczy
  • kabina

W ofercie znajduje się również odnawianie kabin pod względem estetycznym.

  • drzwi szybowe

Wykonujemy także prace związane z doprowadzeniem urządzenia do wymagań pod względem bezpieczeństwa przez Urząd Dozoru Technicznego poprzez zamontowanie dodatkowych kontaktów bezpieczeństwa, kurtyn świetlnych, oświetlenie maszynowni i szybu, różnego rodzaju osłon elementów ruchomych itp.

Każdemu klientowi oferujemy doradztwo w zakresie oceny stanu technicznego urządzenia oraz dobranie jak najoptymalniejszych podzespołów.