31 stycznia 2019

Serwis

Firma Elevator Service ma przyjemność zaproponować Państwu swe usługi w zakresie konserwacji urządzeń dźwigowych.

Proponujemy Państwu pełny pakiet serwisowy, który zawiera:

  • wykonywanie przeglądów konserwacyjnych zgodnie z D.T.R. oraz przepisami Dozoru Technicznego (normy PN/EN-81.1,PN/EN-81.2)
  • wykonywanie rocznych pomiarów stanu izolacji obwodów wyposażenia elektrycznego dźwigu oraz jego ochrony przeciwporażeniowej.
  • 24 godzinne pogotowie dźwigowe.

Indywidualny Pakiet Serwisowy

Istnieje również możliwość wybrania indywidualnego pakietu serwisowego, w którym w ramach miesięcznej zryczałtowanej opłaty firma Elevator Service zapewnia pełną obsługę, naprawy oraz dostawę niezbędnych podzespołów. Pozwala to na zaplanowanie kosztów eksploatacji dźwigów w dłuższym okresie czasu.

Elevator Service Call Center

Zgłoszenia są przyjmowane przez Elevator Service Call Center pod specjalnym numerem 530 430 111 czynnym całą dobę, następnie data, godzina, adres oraz rodzaj usterki, która wystąpiła na dźwigu są wpisywane do elektronicznej bazy danych, na miejsce jest wysyłany serwisant, który usuwa usterkę a następnie powiadamia Call Center o czasie dojazdu na miejsce, czasie poświęconym na usunięcie usterki oraz jej rodzaju. Klient na specjalne życzenie może otrzymać miesięczny raport i dokładnie prześledzić zdarzenia oraz prace wykonywane na dźwigach.

Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego zezwalające na konserwacje urządzeń dźwigowych oraz uprawnienia na eksploatacje i pomiary urządzeń elektrycznych wydawane przez SPE .